Information om droger

Droger skadar hälsan, de kan vara livsfarliga.

Droger är rusmedel som påverkar hjärnan. Ibland talar man om narkotika eller knark när man menar droger.

Man blir beroende av droger, så det kan vara svårt att sluta trots att man egentligen vill.

Tankarna och beteendet ändras när man använder droger. Drogerna påverkar oss på olika sätt.

Det går alltid att sluta med droger, men ibland kan man behöva mycket hjälp.

Vad finns det för droger?

Man kan säga att det finns två slags droger: en del är uppiggande och andra är lugnande.

De uppiggande drogerna höjer humöret för en kort stund och gör att man blir aktivare. Sådana droger är till exempel amfetamin, ecstasy och kokain.

Lugnande droger, som heroin, gör att man känner sig lugn. Vissa droger kan också ge hallucinationer, alltså att man ser sådant som inte finns på riktigt. Till exempel LSD är en sådan drog.

Narkotika finns i många olika former, till exempel som tabletter, pulver, kapslar eller vätska indränkt i papperlappar.

Vanliga droger

Cannabis eller marihuana och hasch. Rullas vanligen in i papper och röks som en cigarett.

Amfetamin säljs som pulver, tabletter eller lösning. Tas via munnen eller med en spruta i en blodåder.

Ecstasy säljs som piller, kapslar eller pulver.

Kokain sniffas eller sprutas in i en blodåde. Crack är kokain som man röker.

LSD säljs vanligen indränkt i papperslappar som man suger på, men finns också som tabletter eller små bitar.

Heroin löses upp till vätska och sprutas in i en blodåder, men kan också rökas.

Andra rusmedel

Också lim och målarfärg och ämnen som man tunnar ut målarfärg med, används som rusmedel.

De här ämnena sniffar man, man andas alltså in ångorna.

Mediciner används också ibland på fel sätt för att orsaka ett rus.

De mediciner som används så här är till exempel lugnande och uppiggande mediciner, sömntabletter och starka värkmediciner.

Drogernas skadliga effekter på hälsan

Drogerna är farliga för hälsan. Drogerna ökar också risken för självmord och olyckor.

Droger skadar hjärnan och nerverna. Skadorna gör att personen börjar bete sig annorlunda. De gör det också svårare för personen att lära sig nya saker.

I knarkgäng använder människorna ofta samma spruta. Via sprutorna sprider sig en del smittsamma sjukdomar lätt, till exempel HIV.

Tar man för mycket narkotika kan man dö av överdos.

Vad är en narkoman?

En person som är beroende av droger kallas för narkoman.

Narkotikaberoendet utvecklas så småningom. Först kanske personen prövar droger ibland. Sedan blir det svårt att sluta. Ofta tar pengarna slut efter en tid och då kanske narkomanen börjar skaffa pengar genom att stjäla.

Narkotika är brottsligt

Lagen förbjuder narkotika.

Det är brottsligt att tillverka, importera, sälja eller att bara ha narkotika.

Fri från droger

Man kan sluta använda droger.

Ifall man inte klarar det ensam kan man söka hjälp hos någon expert, till exempel en läkare eller en vårdare som jobbar med missbrukare.

Det enda som hjälper är att sluta helt och hållet. Det kan vara svårt.

Vården lyckas bara om narkomanen själv vill bli fri från drogerna.

Var får man hjälp?

En narkoman kan söka hjälp på många ställen. Man kan börja med att gå till sin egen hälsocentral eller socialbyrå. Man kan också kontakta en A-klinik eller ungdomsmottagning.

I skolan kan man söka hjälp hos skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller skolpsykologen.

Det finns behandlingshem för missbrukare, rehabiliteringsanstalter, vårdhem, skyddshärbärgen, dagcentraler och ungdomsstationer.

Drogmissbrukare kan också få hjälp till exempel hos församlingarna, Finlands Röda Kors, krisservicen Kriisipalvelu och Fri från narkotika r.f. (Irti huumeista ry.).