Information om alkohol

Alkohol är i dag vanligt i många situationer. Alkohol hör ofta till på fester och många dricker alkohol på restaurang och i barer.

Men man kan förstås festa också utan alkohol.

Alkohol är ett njutningsmedel och ett rusmedel.

Drycker som innehåller alkohol

Svaga alkoholdrycker är till exempel öl, cider och många viner. Starka alkoholdrycker är till exempel brännvin, konjak, whisky och många likörer.

Hur stark alkoholdrycken är anges i procent. Ju högre procent, desto starkare alkoholdryck. Det står ofta på etiketten som är limmad på flaskan hur många procent alkoholdrycken innehåller.

Hur påverkar alkoholen hälsan?

Ifall man dricker alkohol ofta och mycket är det dåligt för hälsan. Alkohol kan skada hjärnan, hjärtat, levern och bukspottskörteln.

Dessutom ökar alkoholen risken för olyckor och skador i trafiken. Man går också lätt upp i vikt av alkohol.

En kvinna som väntar barn ska inte alls dricka alkohol. Alkohol är farligt för fostret.

Alkohol och vissa mediciner kan vara farliga om man tar dem samtidigt. I värsta fall kan man råka ut för en allvarlig förgiftning.

Vad är alkoholism?

Om man dricker alkohol mycket och ofta kan man bli beroende, alltså alkoholiserad.

När någon blir alkoholiserad påverkar det också familjemedlemmarna, arbetskamraterna och andra människor som står alkoholisten nära.

Till en början försöker de kanske dölja och hålla alkoholismen hemlig.

Det kan vara svårt att höra till alkoholistens familj. Det är ändå bra att tala med andra om någon närstående har alkoholproblem.

Alkoholism är en sjukdom.

Det är svårt för en alkoholist att låta blir att dricka även om det finns viktiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara att hälsan börjar bli dålig.

Alkoholisten försöker ofta förneka hela problemet.

Var får man hjälp?

Man kan tillfriskna från alkoholism. Om man inte själv klarar av att lösa sitt alkoholproblem kan man söka hjälp.

Man kan söka hjälp för alkoholproblem på många ställen. Hjälp kan man få på hälsocentralen, socialbyrån eller A-kliniken i den egna kommunen.

Andra ställen som erbjuder hjälp är till exempel behandlingshem, skyddshärbärgen, dagcenter och ungdomsstationer.

I skolorna kan man få hjälp av skolhälsovårdaren, skolkuratorn och skolpsykologen.

Det finns också många organisationer som erbjuder hjälp med alkoholproblem. Bland dem finns till exempel församlingarnas diakoniarbete, AA-grupperna och Finlands Röda Kors.

På samma ställen kan man få hjälp med andra drogproblem.

Personalen på vårdenheterna har tystnadsplikt. De får inte berätta om sina kunders problem för utomstående.