Cyklisten i trafiken

När du cyklar ska du alltid använda cykelväg eller lättrafikled om det finns en sådan.

Lättrafikleden är menad för fotgängare, cyklister och ibland också för mopeder. Den märks ut med ett trafikmärke.

Om det inte finns en cykelväg eller lättrafikled ska cyklisten åka på högra vägrenen eller på höger sida av vägen. Vägrenen är utmärkt med en vit linje.

Barn under 12 år får cykla på trottoarer och gångbanor.

Det finns två sorters lättrafikleder: parallell cykelväg och gångbana och kombinerad cykelväg och gångbana.

Parallell cykelväg och gångbana

På en parallell cykelväg och gångbana rör sig cyklisterna och fotgängarna på var sin sida av vägen.

En vit linje skiljer cykelvägen från gångbanan.

Ett trafikmärke visar vilken sida som är för cyklister. Cyklisten ska åka på höger sida av cykelvägen.

Kombinerad cykelväg och gångbana

På en kombinerad cykelväg och gångbana åker cyklisten på höger sida av vägen.

Cyklisten kör om fotgängare och cyklister som rör sig på samma sida av vägen på vänster sida.

På sådana lättrafikleder händer det lätt en olycka i korsningar och tunnlar.

Därför är det bra att sakta farten före en korsning, i synnerhet om den ligger i ändan av en nerförsbacke. I korsningar ska cyklisten väja för cyklister som kommer från höger.

Cyklisten använda ringklockan för att varna andra cyklister om det behövs.

Cykelhjälmen

Du ska alltid använda cykelhjälm när du cyklar. Hjälmen skyddar ditt huvud mot skador om du faller.

Hjälmen ska ha rätt storlek. Den får inte spänna eller sitta för löst. Den ska också skydda din panna. En hjälm i rätt storlek sitter bra på huvudet. Prova hjälmen i affären innan du köper den.

Du kan köpa en cykelhjälm till exempel i en cykelaffär, en sportaffärer eller på ett varuhus. Du kan få hjälp av expediten med att välja rätt hjälm.

Kontrollera att hjälmen är märkt med bokstäverna CE. Det betyder att man testat hjälmens hållbarhet och att den är godkänd.

Cykellampa

Använd cykellampa när det är mörkt.

Då ser du bättre och du syns också bättre.