Fotgängaren i trafiken

Fotgängare är en person som rör sig till fots i trafiken, till exempel promenerar på trottoaren.

När du rör dig till fots i trafiken måste du röra dig på trottoaren eller lättrafikleden, ifall det finns en sådan.

Lättrafikleden är menad för fotgängare, cyklister och ibland också för mopeder. Den kallas också för gång-cykelväg. Trafikmärken visar vilka som får använda den.

Om det inte finns någon trottoar

Ifall det varken finns trottoar eller gång-cykelväg, ska fotgängaren röra sig vid vägkanten.

Vanligen är den vänstra vägkanten säkrare. Då ser fotgängaren bilarna som kommer framifrån och kan lättare akta sig för dem.

Använd reflex när det är mörkt

Det är nästan omöjligt för en bilist att se en fotgängare i mörker eller skymning.

Därför ska du alltid använda reflex då du rör dig ute när det är mörkt.

På en väg utan belysning syns du inte alls utan reflex. På vägar med gatubelysning syns du bättre om du använder reflex.

Det finns olika sorters reflexer, de kan vara band man kan ta loss, märken man kan klistra, eller brickor som hänger i snören.

Fäst reflexen synligt på kläderna eller skorna. Fäst reflexen så att den syns i alla riktningar, alltså både framifrån, bakifrån och från sidorna.

Ju fler reflexer du har desto bättre syns du.

En reflex som är fäst vid knähöjd syns bäst ifrån en bil.

Reflexer kan man köpa i matbutiker, sportaffärer och kiosker, på apotek och bensinstationer.

Goda råd för fotgängare

Lägg märke till vad som händer omkring dig. Se andra som rör sig på vägen.

Alla ser dig kanske inte. Använd reflex när det är mörkt.

Farligast är det när man ska gå över vägen. Akta dig för att rusa ut på vägen eller göra något annat överraskande.

Kom ihåg att en bil behöver en lång sträcka för att hinna bromsa. På vintern eller när vägen är våt är sträckan ännu längre.