Om du råkar ut för ett brott

Vem som helst kan råka ut för ett brott. Ett brott är till exempel att någon stjäl av dig eller skadar dig.

Om det händer är det bra att veta vad du ska göra.

Anmälan om brott

Om du råkar ut för ett brott, ska du anmäla det till polisen. Gör din anmälan så fort som möjligt.

Du kan anmäla brottet till de poliser som kommer till brottsplatsen. Du kan också gå till en polisstation eller anmäla brottet per telefon, e-post eller fax. Någon annan, till exempel dina föräldrar, kan också göra anmälan.

Om det finns vittnen till brottet ska du skriva upp deras namn och kontaktuppgifter, till exempel deras telefonnummer.

Om någon gjort inbrott i din lägenhet ska du lämna allt som det är tills polisen kommer. Städa först efteråt.

Om du blivit skadad

Om du har blivit skadad ska du gå till en läkare så snart som möjligt.

Du kanske behöver ett intyg av läkaren vid rättegången eller då du söker ersättning från försäkringsbolaget eller Statskontoret.

Om du råkat ut för ett sexuellt övergrepp ska du gå till läkaren, utan att tvätta dig eller byta kläder innan.

Stödperson

Om du behöver stöd kan du be om hjälp av någon. Du kan få hjälp av en stödperson via brottsofferjouren. Du kan läsa mer om brottsofferjouren på webbplatsen www.riku.fi/fi/brottsofferjouren.

Om du har råkat ut för våld eller sexuellt övergrepp av en närstående, till exempel din partner, kan domstolen ordna med en stödperson för dig. Du behöver inte betala för stödpersonen.

Rätt till tolkning

Du har rätt att använda ett språk du kan.

Om du är svenskspråkig har du rätt att tala svenska med myndigheterna, till exempel polisen, läkaren och vid rättegången. Om myndigheterna inte kan svenska måste de ordna en tolk åt dig.

Familjevåld

Familjevåld ska du anmäla till polisen, då kan myndigheterna ingripa i våldet.

Den som blir utsatt för familjevåld, ett barn eller en vuxen, kan även behöva psykisk hjälp. De kan då vända sig till exempel till socialbyråerna, mentalvårdsbyråerna och olika organisationer.

Barn som brottsoffer

Om du misstänker att ett barn råkar ut för ett brott ska du anmäla det till polisen.

Om barnet och föräldrarna tycker olika om det behöver barnet en egen företrädare vid förundersökningen och rättegången. Så är det om den misstänkta finns inom den egna familjen. Barnet måste också få juridisk hjälp.

Om man misstänker att ett barn har råkat ut för för ett sexual- eller våldsbrott ska barnets berättelse under förundersökningen videofilmas. När berättelsen finns på video behöver barnet kanske inte vara med vid rättegången.

 

Texten är ett utdrag ur Justitieministeriets lättlästa broschyr “Om du blir utsatt för ett brott”.