Så får du pengarna att räcka till

Många människor har svårt att få pengarna att räcka till.

Du får pengarna att räcka längre om du bara köper det du verkligen behöver.

Om du planerar din ekonomi kommer räkningarna inte som en överraskning. Om du planerar din ekonomi får du pengarna att räcka till.

Planera din ekonomi

Vad brukar du använda dina pengar till? När du vet vilka utgifter du har kan du fundera hur du egentligen vill använda dina pengar.

En del av dina utgifter är regelbundna, till exempel hyran. Du kan sällan undvika att betala sådant. Men du kan planera din ekonomi så att du har pengar till dem, eftersom de är regelbundna.

Andra utgifter har du större möjlighet att påverka, till exempel utgifter för mat, kläder och fritidsintressen. Du bestämmer själv hur dyr jacka du köper.

Om du vill köpa någonting dyrt kan du spara pengar över en längre tid.

Beräkna dina inkomster och dina utgifter

Följ med dina inkomster och utgifter under en månad.

1. Räkna först ihop dina inkomster.

Skriv upp alla dina inkomster under en månad. Inkomster kan vara till exempel lön, pension, barnbidrag, bostadsstöd eller studiestöd. Till sist räknar du ihop alla dina inkomster.

2. Räkna ihop dina utgifter.

Skriv först upp allt du måste betala för under månaden, som till exempel hyran och telefonräkning. Vissa saker betalar du mer sällan än en gång i månaden. Till exempel skickar många elbolag en räkning var tredje månad. Då måste du räkna ut hur mycket elen kostar per månad.

Sedan skriver du upp annat du vill köpa, till exempel mat och kläder. Ett bra sätt att beräkna sådana utgifter är att du under en månad sparar alla räkningar och kvitton.

Gör en budget

Efter att du har följt med dina inkomster och utgifter under en månad kan du göra en budget, alltså en plan för hur du ska använda dina pengar.

Dina inkomster ska räcka till dina utgifter. Om dina utgifter är större än dina inkomster måste du planera hur du kan spara.

 

Texten på den här sidan är lånad ur broschyren Goda råd om pengar.