Att använda biblioteket

Du kan gå till biblioteket för att läsa böcker och tidningar, eller för att låna dem.

Det kostar ingenting att använda biblioteket.

Biblioteket betjänar både barn och vuxna. Där finns både faktalitteratur och skönlitteratur, som romaner, diktböcker och bilderböcker, på olika språk.

På biblioteket finns också till exempel tidningar, CD-skivor och filmer. På de flesta bibliotek finns datorer som du får använda.

Du kan ställa frågor till dem som arbetar på biblioteket. De förklarar gärna hur biblioteket fungerar och hjälper dig att hitta det du söker.

Kom ihåg att du inte är ensam på biblioteket. Tala tyst. Låt andra koncentrera sig och läsa i fred.

Bibliotekskortet

För att få låna böcker behöver du ett bibliotekskort.

Du får ditt bibliotekskort genom att visa upp ditt pass eller något annat identitetsbevis på biblioteket.

Barn kan också få egna kort, men de måste ha föräldrarnas skriftliga tillåtelse när de ber om bibliotekskort.

Du behöver ditt bibliotekskort varje gång du lånar något på biblioteket.

Bibliotekskortet är personligt, ingen annan får använda det.

Håll reda på ditt kort. Meddela biblioteket genast om du tappat ditt kort.

Så här gör du när du lånar

Varje bibliotek har sina egna låneregler. Läs lånereglerna för biblioteket i din kommun.

Nästan alla böcker och allt annat material går att låna på biblioteket, men tidningar och stora uppslagsböcker ska vanligen hållas på biblioteket.

När du har hittat det material du vill låna kan du gå till lånedisken och visa upp ditt bibliotekskort. Du kan också använda en lånemaskin.

När du lånar böcker eller annat material får du med dig ett kvitto eller ett kort där det står när ditt lån förfaller. Spara det, så vet du när du senast måste föra tillbaka dina böcker.

Lämna tillbaka det du lånat i tid. När du lämnar tillbaka böcker behöver du inte ditt bibliotekskort.

Lånetid

Lånetiden är oftast fyra veckor. Lånar du till exempel CD-skivor eller filmer är lånetiden kortare.

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent måste du betala en förseningsavgift.

Om du behöver det du lånat efter att lånetiden är slut, kan du förnya lånet på biblioteket, per telefon eller via internet.

Biblioteket är till för alla

Bibliotekets samlingar är till för alla.

Var försiktig med det du lånar, så det inte tappas bort eller går sönder.

Om du tappar bort eller förstör det du lånat måste du betala för det.

Det är roligt att läsa!