Olika sätt att bo

Man kan bo på olika sätt.

Man kan till exempel bo i ett rum, i en hyreslägenhet i ett höghus eller i ett eget hus.

Man kan bo ensam eller tillsammans med andra människor.

Hyresbostad

Man kan hyra en lägenhet eller ett rum att bo i.

Både företag och enskilda människor hyr ut bostäder. Också stiftelser har hyresbostäder, liksom städer och kommuner.

Man gör ett skriftligt hyresavtal när man hyr en bostad och betalar hyra till den som äger bostaden.

Egen bostad

Man kan också köpa en lägenhet eller ett hus.

Den som köper en lägenhet eller ett hus behöver vanligen lån från banken. Det kallas bostadslån.

Den som ska ta bostadslån behöver vanligen ha både ett fast arbete och lite besparingar.