Räkningar

Om du bor till exempel i en egen lägenhet och sköter din ekonomi själv, måste du betala vissa räkningar, till exempel för el.

Betala räkningarna i tid

Betala dina räkningar i tid. Om du inte betalar räkningarna senast på förfallodagen får du snart en ny och större räkning.

Om du helt låter bli att betala räkningarna blir det ännu mera problem. Då kan räkningarna gå till utmätning. Det betyder att det kommer en utmätningsman som tar egendom av dig om du inte betalar. Egendom är sådant du äger, till exempel din tv-apparat.

Om du lämnar elräkningen obetald kan strömmen stängas av. Om du lämnar telefonräkningen obetald slutar telefonen att fungera. Om du lämnar hyran obetald kanske du tvingas flytta bort.

Om du har svårt att betala dina räkningar kan du ta kontakt med den som har skickat räkningen. I nödfall kan du också be om råd och hjälp hos kommunens socialbyrå.

Olika räkningar:

Hyra

Om du hyr lägenheten du bor i ska du betala hyra till den som äger lägenheten.

Bolagshyra

Om du äger sin bostad i ett fastighetsbolag betalar du inte hyra utan vederlag som också kallas bolagshyra.

Vattenavgift

Vattenavgiften kan antingen vara en fast summa eller så betalar du enligt hur mycket vatten du använder.

Elräkning

Elräkningen är större eller mindre beroende på hur mycket el du använder.

Andra viktiga räkningar

Telefonräkningen och lån, om du har tagit lån.