Fåglar

Det finns många olika fågelarter i Finland. En del fåglar flyger söderut på hösten och kommer tillbaka till våren.

En del fåglar stannar i Finland över vintern. Små fåglar som stannar över vintern i Finland har ibland svårt att hitta mat.

Om du vill kan du hänga upp mat åt fåglarna, till exempel frön. Ta då reda på hurdana frön fåglarna äter och du ska hänga upp fröna.

Vissa fåglar bor gärna nära människor, till exempel koltrastar och gråsparvar.

Fågelmarker

Det finns många viktiga fågelmarker i Finland. Där samlas och häckar olika fåglar.

En del av fågelmarkerna har markerats som skyddsområde. En del skyddsområden får man inte röra sig på, till exempel på våren då fåglarna får ungar. Skyddsområdena är utmärkta med särskilda skyltar.