Myrmark

Myrarna är en del av Finlands natur.

Det lever många olika djur och växter på myrarna som inte trivs någon annanstans. Det är viktigt att bevara myrarna för att de här djuren och växterna ska få fortsätta leva.

Myrar skyddas

Många olika växter och djur lever i kärren. Därför är det viktigt att skydda dem.

Man började prata om att skydda myrarna i Finland redan för 50 år sedan. Då byggdes det mycket och då förstördes stora delar av myrarna i Lappland och Kainuu.

Skyddsprogrammet för myrmark är Finlands äldsta naturskyddsprogram.

Tre olika sorters myrar

De finländska myrmarkerna delas in i tre olika grupper: kärr, tallmosse och myr.

Fastän myrarna ofta är ganska karga platser, växer där många speciella växter. På myrarna plockar man också hjortron och tranbär.

Det är också trevligt att vandra på myrmark och koppla av. För många utlänningar kan det vara en unik upplevelse att få se ett myrlandskap.

På kärren växer också vitmossa. Av fåglarna trivs speciellt tranan, brushanen och pilgrimsfalken på myrarna.

Från myrarna får man också torv. Torv används inom jordbruket och industrin.