Allemansrätten

I Finland är det lätt att röra sig i naturen. Vårt land har många skogar och vattendrag som lockar människor att ge sig ut på utflykt.

Man får röra sig fritt i Finlands natur

Med allemansrätt menar man att varje människa har rätt att till exempel vandra och göra utflykter i naturen.

Den som ger sig ut i naturen behöver inte betala för det och inte heller fråga markägaren om lov.

Man måste ändå komma ihåg att inte störa eller skada naturen. 

Var och en som är ute i naturen ska respektera naturen och ta ansvar.

I naturen kan man göra fina utflykter och vandringar, speciellt på sommaren. Det är också tillåtet att cykla och rida i naturen.

Man får ändå inte röra sig på någons gård, äng eller åker. Sommartid är det bäst att ta sig förbi en åker genom att gå på vägen eller längs dikesrenen.

Naturskyddsområden

På naturskyddsområden får man inte röra sig helt fritt. Där finns antingen ovanliga djurarter eller unika växter.

Dessutom ska man undvika att röra sig nära vattendrag och i skärgården speciellt om våren när fåglarna häckar.

En del områden får man inte alls röra sig på. De är utmärkta med särskilda skyltar.

Ett sådant område kan till exempel vara arméns övningsområde.

Att tälta eller göra upp läger

Det är också tillåtet att vistas längre i naturen. Man kan fritt vila sig i skogen, simma i en sjö och sola på stranden.

Tillfälligt får man också tälta och göra upp läger, bara det inte stör andra människor.

Om man vill ha läger en längre tid är det ändå bäst att fråga markägaren om lov.

Många finländare fiskar

I Finland är det fritt för alla att fiska. Mete och pilkning hör till allemansrätten så du behöver inget specialtillstånd.

För handredskapsfiske, flugfiske, nätfiske, kräftfiske och fiske med katsa måste alla 18-64-åringar betala statens fiskevårdsavgift och dessutom ha ett tillstånd av fiskevattnens ägare.

Varje finsk medborgare kan fritidsfiska i allmänna fiskevatten till havs.

Samma rätt har också medborgare från de nordiska länderna och EU-länderna om de är fast bosatta i Finland.

I vissa vatten är all sorts fiske förbjudet. Där får man inte ens meta eller pilka.

Att plocka bär och svamp

Den traditionella allemansrätten gäller också bärplockning och svampplockning i skogen.

Man får vanligen plocka bär och svamp på ställen där man fritt får röra sig.

Bärsäsongen börjar mitt på sommaren och pågår fram till hösten.

Det växer många sorters ätliga bär i skogarna i Finland, till exempel lingon, blåbär och hjortron.

Svampar

Hur mycket svamp det finns varierar beroende på vädret. Det finns ungefär 200 ätliga svampar i Finland.

De vanligaste matsvamparna är sopparna, riskorna, kremlorna, kantarellen och trattkantarellen.

Svamp är nyttig mat. Man måste ändå komma ihåg att det också finns giftiga svampar i Finland.

Den som inte är så bra på att känna igen svampar borde ge sig ut i skogen tillsammans med en van svampplockare som säkert känner svamparna.