Europaval

Medborgarna i EU väljer vem som ska sitta i Europaparlamentet. Det valet kallas Europaparlamentsvalet eller Europavalet.

Europavalet går till på samma sätt som andra val. Alla medlemsländer måste hålla valet under samma veckoslut.

På bilden ser du Europaparlamentets hus.

Medborgare som fyllt 18 år får rösta

Varje finländsk medborgare som har fyllt 18 år har rösträtt i valet.

Också andra EU-länders medborgare som har fyllt 18 år får rösta i Finland om de har anmält sig till rösträttsregistret. Man kan rösta antingen i det land man är medborgare i eller det land man bor i.

Kandidater i Europavalet

Hela Finland är en valkrets. Det betyder att alla kandidater i valet är kandidater i hela landet.

Alla som är medborgare i Finland eller i något annat EU-land, och som har rösträtt i valet kan ställa upp som kandidater.

Kandidaterna kan utses av partier som hör till partiregistret eller av valmansföreningar som har grundats av medborgare som har rösträtt. Varje parti eller valförbund får nominera högst 20 kandidater.

Den som är medlem i Europaparlamentet får inte samtidigt vara medlem i riksdagen i sitt eget land. En medlem i Europaparlamentet får inte heller vara medlem i sitt lands regering.

På vaalit.fi-sidorna får du också information om hur det går till när man röstar.

Det är viktigt att rösta i Europavalet

Europaparlamentet har mycket makt. Därför är det viktigt att rösta i Europavalet.  

De enskilda medlemmarna i Europaparlamentet har också mycket makt.

Varje medlem i parlamentet hör till något utskott. Genom arbetet i utskottet blir medlemmen expert på det ämne som utskottet ansvarar för.

I parlamentet ansvarar någon av medlemmarna för föredragningen av lagförslagen. Det är ett uppdrag som medlemmarna gärna vill ha. Uppdraget ges åt sådana medlemmar som är kunniga och bra på att samarbeta.

 
Texten på den här sidan är tagen ur den lättlästa broschyren Europeiska unionen och Europavalet.