EU:s historia och framtid

Tanken på Europeiska unionen föddes efter andra världskriget.

Man ville förhindra krig i Europa och tänkte att samarbete mellan länderna skulle kunna förhindra nya krig.

I början gällde samarbetet handeln men småningom har länderna börjat samarbeta om mycket annat också.

Maastrichtfördraget

År 1992 godkände de så kallade EG-länderna ett nytt avtal som ledde till att EG blev den Europeiska Unionen, EU.

Det här avtalet kallas för EU:s grundfördrag. Det kallas också för Maastrichtfördraget. Maastricht är den stad där avtalet godkändes.

Efter det här nöjde sig de europeiska länderna inte längre med att samarbeta bara om ekonomiska frågor utan började samarbeta om många andra frågor också.

Finland blev medlem i Europeiska unionen år 1995.

Europeiska unionen förändras

Det är många som tycker att det är svårt att förstå hur Europeiska unionen fungerar.

Därför har EU velat göra beslutsfattandet enklare och effektivare och samtidigt föra unionen närmare den vanliga medborgaren.

Medlemsländerna har kommit överens om att förnya Europeiska unionen. Det här avtalet kallas för Lissabonfördraget. Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Det göra EU:s administration enklare och effektivare.

Med Lissabonfördraget fick Finlands riksdag mer makt att lägga sig i kommissionens förslag.

Med Lissabonfördraget fick också Europaparlamentet mer makt. Dessutom ändrade det på beslutsprocessen i ministerrådet. Nu kan ministerrådet fatta fler beslut med kvalificerad majoritet.

Det betyder att alla länder inte behöver godkänna ett förslag för att det ska antas. Då kan ett medlemsland inte stoppa ett gemensamt beslut som de övriga länderna vill godkänna.

Lissabonfördraget ger också medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommissionen. Det är ett sätt att minska avståndet mellan EU och medborgarna och deras vardag.

Europeiska unionen och framtiden

Det är svårt att förutspå hur framtiden ser ut i Europa. Men en del av de utmaningar som Europa och EU står inför känner vi redan till.

EU måste vara med och lösa den ekonomiska krisen i världen. Klimatförändringen, den åldrande befolkningen, invandringen och säkerheten i världen är andra sådana frågor som man måste hitta lösningar på inom EU.

EU kommer också ännu att växa, trots att de flesta länderna i Europa redan är medlemmar i EU. EU måste också hitta på nya sätt att nå invånarna i de europeiska länderna och att beakta deras förväntningar och behov.

Världen förändras hela tiden. EU måste förändras med den och kunna svara på de utmaningar som förändringarna för med sig. En god framtid finns i ett gemensamt Europa.

 
Texten på den här sidan är tagen ur den lättlästa broschyren Europeiska unionen och Europavalet.