Finland hör till EU

Europeiska unionen, alltså EU, består av 28 europeiska länder.

På bilden ser du EU:s flagga.

EU:s medlemsländer är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna (alltså Holland), Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Kroatien och Österrike.

Under de närmaste åren kommer EU att få ännu flera medlemsländer. Turkiet, Makedonien, Serbien, Montenegro och Island förhandlar om att bli nya medlemmar i EU.

Fyra rättigheter

Eftersom Finland hör till EU är alla finländska medborgare också EU-medborgare.

Att vara EU-medborgare betyder att man får nya rättigheter och möjligheter men också nya skyldigheter.

Att vara EU-medborgare betyder ändå inte att man slutar vara medborgare i sitt eget land. Till exempel en finländare fortsätter att vara också finsk medborgare.

Som EU-medborgare har också varje finländare fyra specialrättigheter:

1. Du får röra dig fritt och vistas var som helst på områden som hör till något EU-land. Det är också lättare än förr att arbeta i ett annat EU-land.

2. Du har rätt att rösta och ställa upp som kandidat i kommunalval och i valet till Europaparlamentet
i det EU land du bor i.

3. Om du reser utanför EU och behöver hjälp kan du få hjälp på Finlands ambassad. Men om Finland inte har någon ambassad i landet har du rätt att be om hjälp på vilket annat EU-lands ambassad som helst.

4. Du har rätt att vädja till Europaparlamentet eller vända dig till Europeiska ombudsmannen till exempel om du har blivit fel behandlad av någon myndighet.

Du har också rätt att resa utan gränskontroll till nästan alla andra EU-länder och också till Norge, Island och Schweiz. Det här området kallas för Schengen-området.

Passet är bra att ha med

Som EU-medborgare får finländarna röra sig fritt och vistas var som helst på områden som hör till något av EU:s medlemsländer.

Du måste inte ha ett pass när du reser mellan EU-länderna. Det räcker med ett identitetsbevis med fotografi. Det är ändå säkrast att ha passet med sig.

 

Texten på den här sidan är tagen ur den lättlästa broschyren Europeiska unionen och Europavalet.