Lättlästa böcker

Det finns många lättlästa böcker. De kan se olika ut och vara olika svåra.

En del lättlästa böcker är skrivna direkt som lättlästa medan andra är omarbetade versioner av svårare böcker.

Det finns flera förlag som ger ut lättlästa böcker på svenska.

I Finland ger Lärum-förlaget och Lecti ut lättlästa böcker.

I Sverige ger LL-förlaget, Hegas, Vilja förlag, Argasso förlag och Nypon förlag ut lättlästa böcker.